Järjekorras teine PassionRun ekstreemjooks leiab aset reedel, 9. augustil 2019.

Start kell 21:00 Ülgase külas Jõelähtme vallas Harjumaal.


RAJAKIRJELDUS

PassionRun toimub Ülgase vana karjääri ümbritsevatel aladel. Rada on orienteeruvalt 10 kilomeetrit ning vahelduva maastikuga - rajal esineb nii järske tõuse kui langusi, muda, kruusa- ja metsateed ning veetakistusi. Lisaks on rajale paigaldatud kuni viis tehislikku takistust, mis nõuavad osalejalt osavust ning füüsilist vastupidavust ja jõudu. Täpsemad rajakaardid avalikustatakse orienteeruvalt kuu aega enne võistluse toimumist.

Rajal on üks teeninduspunkt, kus osalejale pakutakse snäkki ning spordijooki ja vett.


AJAKAVA

19:00 Võistluskeskuse avamine

20:00 Kohapeal registreerimise lõpp

21:00 PassionRun start

23:00 Finišiala sulgemine


OSALEJAD

Osalema on lubatud kõik spordihuvilised, kes on piisavalt treenitud antud raja läbimiseks ning tasunud osavõtutasu. Alaealise osavõtmisel peab kohapeal registreerimislehe kinnitama vanem või saatja.


VÕISTLEJA VASTUTUS

  • Võistleja teadvustab endale, et ekstreemjooks on ohtlik ning paneb tõsiselt proovile osaleja osavuse, füüsilise vastupidavuse ja tervisliku seisundi.

  • Võistleja peab arvestama, et ekstreemjooksul osalemisega on tegu kõrgendatud riski olukorraga ning kõigi osavõtt jooksust toimub oma riisikol.

  • Korraldajad ei võta vastutust võistluse olukorras tekkinud vigastuste, traumade ega surma eest. Osaleja vastutab oma tegevuse ja tegevusetuse tagajärgede eest isiklikult kogu ürituse toimumise ajal.

  • Osaleja võtab üritusest osa oma vaba tahte alusel kõiki ohte teadvustades ega pööra üritusel osalemisest tingitud mistahes otsese või kaudse kahju tekkimisel nõudeid korraldajate vastu.

  • Kõik osalejad kinnitavad sekretariaadis oma allkirjaga (alaealistel vanem või saatja), et on tutvutud võistluse juhendiga ja osaleja tervislik seisund lubab üritusel osaleda.


REGISTREERIMINE

I registreerimisvoor: 15€ kestab kuni 31. maini 2019

II registreerimisvoor: 25€ kestab 1. juunist kuni 31. juulini 2019

III registreerimisvoor: 35€ kestab 1. augustist kuni 9. augustini 2019

Kohapeal kuni 30 minutit enne starti 40€.


Registreerimistasu sisaldab võistluse kvaliteetset korraldust, stardinumbrit, teenindust rajal ja finišis, sööki ja jooki lõpetamisel, pilte rajalt ning vajadusel arstiabi.

Loobumisel/katkestamisel osavõtutasu ei tagastata. Eelregistreerinutele väljastatakse stardimaterjale kuni stardini.


AJAVÕTT

Kõik osalejad pääsevad rajale ühisstardist ilma stardigruppidesse paigutamata. PassionRun`il ei selgitata välja parimat ega fikseerita korraldaja poolt finišeerimise aega. Osalejal on võimalik oma jooksu aega näha finiši juures asuva elektroonilise kella järgi.


RIIETUMINE, PESEMINE JA KOTIHOID

Võistluskeskuses on olemas telgid riietumiseks ning kotihoiuks. Suurema muda ja mustuse pesemiseks on paigaldatud väliduššid.


MEDITSIINILINE ABI

Stardi- ja finišialas osutavad vajadusel abi kvalifitseeritud meditsiinitöötajad. Rajal juhtunud õnnetusest või nähes rajal hädasolijat teavitada raja reguleerijat, meditsiinitöötajat või helistada hädaabinumbril 112.


KORRALDAJA

PassionRun`i korraldajaks on MTÜ Seiklushimu (reg. kood: 80387148).


LISAINFO

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab jooksu korraldaja. Korraldajal on õigus muuta juhendis loetletud tingimusi.